Ağırlık Her Şeyden Önce İnşaatta Önemlidir

Adapazarı’nda kent merkezinde 0.5 ile 5 metre arasında değişen derinlikteki yer altı suyu ve alüvyon tabakadan kaynaklanan zemin sıvılaşması, yıkılan eski valilik binasının yerinde sürdürülen otopark ve tören alanı inşaatı nedeniyle bir kez daha gözler önüne serildi. Temeli kazılan inşaat alanından, adeta nehir yatağı gibi kamyonlarca kum çıkarıldı.